Naast onze uitgaven “PDL-actief” waarin we je op de hoogte houden van inhoudelijke ontwikkelingen rond PDL merkten we dat er ook behoefte was aan meer informatie over kennisontwikkeling op het gebied van PDL. Dit heeft geleid tot een nieuwe uitgave: PDL-Educatief! Hierin vindt je daarom een overzicht van scholingen die door de verschillende scholingsaanbieders  worden georganiseerd. De PDL-educatief zal net als de PDL-actief 2 keer per jaar verschijnen. Veel leesplezier en wil je je opgeven v oor een van de scholingen die in de nieuwsbrief worden beschreven: je bent van harte welkom!  Klik op deze link om de nieuwsbrief te lezen