Stichting Passiviteiten Dagelijks Leven

Foto’s

Op vrijdag 30 september heeft stichting Azora het PDL-kwaliteitskeurmerk mogen ontvangen.

Op dinsdag 16 februari 2016 is Bruggerbosch gehercertificeerd als PDL-instelling

Op 3 november is stichting Prisma als eerste instelling voor zorg aan mensen met een verstandelijke handicap PDL-gecertificeerd!

Foto's van het PDL congres 2014.

Foto's van de hercertificering de Stelle.

Foto's van de certificering den Weeligenberg op 17 juli 2014.

Close It