Stichting PDL heeft al sinds 1995 een kwaliteitskeurmerk. Dit is een keurmerk dat op kiesbeter.nl terug te vinden is onder ‘Instellingsgerelateerde kwaliteitsverklaringen’. Dit keurmerk wordt verleend aan organisaties die PDL volledig in de multidisciplinaire zorg hebben geïmplementeerd. PDL is geborgd binnen het MDO en de organisatie heeft een goed beleid t.a.v. het opleiden en trainen van hun multidisicplinaire teams. Wil je alle criteria lezen, kijk dan onder “Stichting PDL / keurmerken of klik hier
http://stichtingpdl.nl/stichting-pdl/keurmerken/

http://www.liberein.nl

Op 28 februari ontving Liberein auditor Nory Tromp. Bruggerbosch is ruim twee jaar gefuseerd met AriënsZorgpalet. Na een fusie is het altijd een uitdaging om de PDL methode de juiste aandacht te blijven geven. Het mooie is dat PDL nu binnen de hele nieuwe organisatie van Liberein wordt omarmd en er hard gewerkt wordt om binnen de hele organisatie dezelfde kwaliteit van PDL zorg te bereiken. Liberein is ook al jaren aanbieder van PDL scholingen, vanuit de praktijk, voor de praktijk.


https://www.zorgsaam.org/wonen/locaties/stelle

Op 18 maart ontving ZorgSaam auditor Sylvia Meinders. Ook de Stelle, onderdeel van Warmande is onlangs gefuseerd, met Curamus (o.a. de Blaauwe Hoeve) en de organisatie heet nu ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen. Curamus was, net als de Stelle PDL gecertificeerd. Toch moest hier ook veel worden geharmoniseerd en ook dat was een hele uitdaging.

Stichting PDL is er trots op dat beide organisaties hebben laten zien het keurmerk ook de komende drie jaar te mogen dragen en feliciteerd beide van harte. Het is niet alleen een kenmerk van kwaliteit van zorg voor de meest kwetsbare cliënten, maar ook een compliment aan alle zorguitvoerenden die elke dag deze kwaliteit van liefdevolle zorg leveren!

De Stelle is al sinds 2001 een PDL-gecertificeerde instelling en Bruggerbosch sinds 2008.

Wil je weten wat het PDL keurmerk voor jouw organisatie kan betekenen, neem dan contact op met een van de bestuursleden via info@tichtingpdl.nl of met een van de auditoren via info@mobicare-pdl.nl

Wil je weten wat het keurmerk voor deze twee organisaties betekent? Neem dan gerust contact met hen op.