Vanaf nu is uitgave 34 van onze nieuwsbrief PDLactief te downloaden. Klik op de groene letters PDL.

In deze uitgaven staat de PDL attitude centraal en kun je ook veel lezen over de meerwaarde van PDL binnen de Verstandelijk Gehandicaptenzorg. Daarnaast ook informatie over nieuwe noviteiten op het gebied van PDL-voorzieningen. We hopen dat jullie weer net zo veel plezier beleven aan het lezen, als wij hadden aan het schrijven er van.

De redactie.