Op maandag 30 oktober vindt weer de Gezond & Zeker Kennisdag plaats.

Op het programma staan 2 workshops over PDL:

Worskhop nummer 9: “Ervaren in PDL, dé methode van zorgend Nederland”.

Deze workshop wordt gegeven door Norma Claussen van Academie voor Zorgen Nederland (AVZN) AVZN is een door stichting PDL erkende opleider die de geaccrediteerde PDL-scholingen aanbiedt en Norma Claussen is een erkend en bevoegd PDL docent. Binnen haar workshop laat zij zien hoe je met de PDL-methode in staat bent om in een één op één situatie comfort van zorg te bieden aan cliënten met een zware of complexe zorgvraag. Zij laat zien hoe je door een combinatie van bejegening, handzettingen, voorzieningen en maatregelen comfort van zorg kunt bieden. Stichting PDL beveelt deze workshop van harte aan. Mocht je nog geen keuze gemaakt hebben uit alle workshops die de kennisdag biedt: ga dan vooral bij deze leerzame en interessante workshop kijken.

Workshop 10: “Waar is PDL gebleven?”

Deze workshop wordt gegeven door Foppe Hooghiemstra van Arjo Huntleigh. Arjo Huntleigh heeft geen banden met stichting PDL en Foppe Hooghiemstra is geen PDL docent en geen erkende PDL-opleider. Stichting PDL tevens niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de inhoud en herkent zich niet in de omschrijving van de workshop waarin te lezen staat dat “PDL soms wel van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen”. Sterker nog: PDL is levendiger dan ooit met op dit moment zelfs 4 landelijke scholingsaanbieders, veel organisaties die PDL implementeren in hun zorgaanbod èn instellingen, zowel in de langdurige zorg als in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, die het keurmerk PDL mogen voeren. Foppe Hooghiemstra geeft in de omschrijving van de workshop aan dat hij een meerwaarde ziet in de handelingsschema’s van PDL in relatie tot vermindering van fysieke belasting, maar PDL is zo veel meer! Stichting PDL geeft hierbij aan dat wij niet kunnen instaan voor de kwaliteit en de inhoud van deze workshop en moedigen een ieder aan die meer wil weten over PDL om zich tot ons te wenden via onze website, onze social media of via onze e-mail

We wensen jullie een fijne Kennisdag, en wil je je kennis over PDL verder verdiepen, bezoek dan ons jubileumcongres “Liefdevolle zorg” op 7 november a.s. Meer info over ons congres: Klik op deze link

Het bestuur van stichting PDL.