De leidraad Oud en Gelukkig geeft een overzicht van kennisproducten met betrekking tot de ondersteuning van ouderen met verstandelijke beperkingen, waaronder ook ouderen met dementie.

De leidraad is voor directe begeleiders, stafmedewerkers, behandelverantwoordelijken, ondersteuners in de langdurige gehandicaptenzorg en alle anderen die betrokken zijn bij de ondersteuning van ouderen met verstandelijke beperkingen. Met de leidraad kunnen zij de ondersteuning van oudere mensen met verstandelijke beperkingen verder vormgegeven, onderbouwen en/of toetsen.
De ruim 40 kennisproducten die de leidraad bevat zijn gekozen op grond van een eerdere inventarisatie van gebruikte en aanbevolen kennisproducten voor de ondersteuning van ouderen met verstandelijke beperkingen. 

Alle kennisproducten worden ingeleid door een casus met een ondersteuningsvraag. Daarna volgt informatie over: doelgroep, betreffende domeinen van kwaliteit van bestaan, toelichting op het kennisproduct, ervaring met het product en informatiebronnen.

De leidraad is vorige week officieel in gebruik genomen door een tiental organisaties die de leidraad in het komende half jaar gaan toetsen. De link naar de pagina van de leidraad: klik hier
De link naar de kennisproducten is: klik hier

De link naar het kennisproduct PDL is: klik hier

Als bestuur van Stichting PDL zijn we hier trots op. Ook omdat vermeld wordt dat onze multidisciplinaire zorg en behandelmethode evidence based is en onze PDL-score lijst valide en betrouwbaar.

We nodigen u uit om de leidraad en de pagina van uw kennisproduct te bekijken. 

Wil je meer weten: bezoek dan ons Congres “Liefdevolle zorg” op 7 november a.s. te Lunteren. Informatie is op deze pagina te vinden.