Stichting Passiviteiten Dagelijks Leven

PDL: Kwaliteit van leven is meer dan cijfers

 22,50 exclusief BTW

In dit boek beschrijft Gea van Dijk de uitkomsten van een wetenschappelijk onderzoek naar de zorgverlening volgens “Passiviteiten Dagelijks Leven”

Categorie:

Beschrijving

PDL wordt in toenemende mate toegepast in de Nederlandse en Vlaamse ouderenzorg. Medewerkers ervaren positieve resultaten op de kwaliteit van leven van de cliënt. Bovendien sluit PDL aan bij het huidige denken over zorg en de ontwikkelingen binnen de zorg. Met PDL wordt een inhoudelijk én vraaggericht antwoord gegeven op de zorgvraag van cliënten met een hoge mate of zelfs volledige zorgafhankelijkheid, waarbij geen genezing of herstel mogelijk is.

Ten aanzien van de effecten van PDL spreken de door Gea geciteerde uitspraken van zorgverleners die PDL met succes toepassen voor zich. In haar boek vermeldt zij onder andere de volgende uitspraken:

  • Er zijn voor ons geen zware bewoners meer.
  • Het heeft mijn gevoel voor zorg voorgoed veranderd.
  • De bewoner laat mij toe in haar belevingswereld, dat is voor mij heel waardevol.
  • Ik wordt er gelukkig van als de bewoner tevreden is en soms glimlacht.
  • Ik ontmoet nu tijdens de verzorging regelmatig de mens achter de bewoner.
  • Dan blijkt er toch met de ernstig demente bewoner een lijntje van contact mogelijk te zijn.
  • Voorheen werd het verzorgen vaak een strijd.
  • We hebben elkaars kennis nodig om nog beter te worden.

Dit boekje is een samenvatting van het Engelstalig promotieonderzoek en geeft aan bij welke cliënten PDL geïndiceerd is, hoe dat te meten is. Het geeft de aanzet tot een richtlijn voor besluitvorming en toepassing. Het onderzoek geeft tevens aan hoe PDL toegepast zou moeten worden en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om het goed te kunnen toepassen. Tevens worden aanbevelingen gegeven voor de praktijk.

In het laatste deel van het boek ze de ouderenzorg, gezien vanuit het perspectief van de cliënt, de partner en familie, de zorgverlener, het management, de zorgverzekeraar en de overheid en de nieuwe rollen van deze verschillende deelnemers als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, in het kader van “Kwaliteit van Leven” van de cliënt.

Overige info

Uitgeverij Mobicare

ISBN 978-90-5379-021-

Close It