Stichting Passiviteiten Dagelijks Leven

Scholing

PDL is een multidisciplinair verpleeg- en behandelconcept. Om dit op een goede manier te doen is een training met het multidiciplinaire team hèt middel om de vaardigheiden en de interdisciplinaire aanpak van een of meerdere factoren bij passiviteitproblemen aan te leren.

De PDL-trainingen, het cursusmateriaal en het PDL-gedachtengoed zijn eigendom van de Stichting PDL. De PDL-trainingen wordt daarom alleen door geaccrediteerde scholingsinstituen en instellingen gegeven.
De Stichting PDL heeft met deze instellingen een overeenkomst om de PDL-trainingen aldaar uit te voeren, onder strikte voorwaarden terzake de kwaliteit, de deskundigheid van de trainers.

Resultaat

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om:

  • De bewoner/cliënt conform PDL attitude te bejegenen.
  • De PDL-handelingen adequaat uit te voeren.
  • Alle PDL-middelen en voorzieningen te hanteren.
  • Maatregelen nemen op micro- en mesoniveau.
  • Randvoorwaarden voor PDL-toepassing te beïnvloeden en te toetsen.
Aanbieders

Neem voor informatie contact op met een van onderstaande scholingsaanbieders.

Voor PDL scholingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Accreditaties

PDL-scholingen zijn geaccrediteerd bij diverse kwaliteitsregisters. Kijk hier voor informatie over het aantal accreditatiepunten per register.

Geen accreditatie

Geen accreditatie is verleend voor:

Close It