Stichting Passiviteiten Dagelijks Leven

Zelfstudiepunten VenVN

Deze informatie is van belang voor verpleegkundigen en verzorgenden die studiepunten willen laten bijschrijven in het Kwaliteitsregister V&V, het Verpleegkundig Specialisten Register en het Register Zorgprofessionals. Achtergrond: in tegenstelling tot de vorige accreditatieperiode worden deze periode 30 punten toegekend in plaats van 40 punten.

VenVN heeft onlangs laten weten dat zelfstudie-uren op een andere manier zijn te verzilveren.

De letterlijke tekst (zinsnede) luidt:

Zelfstudie en stage
Een belangrijke aanpassing is dat bij het toekennen van accreditatiepunten zelfstudie en stage niet meer meetellen. Deze activiteiten kunnen verpleegkundigen en verzorgenden zelf opvoeren in hun portfolio onder Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Voor meer informatie kijk op www.kwaliteitsregistervenv.nl en www.verpleegkundigspecialismen.nl

Close It