Bouwen aan expertise in complexe zorg en liefdevolle zorg

Wenst u eigen medewerkers in uw organisatie op te leiden tot interne deskundige PDL trainer om zodoende in uw organisatie de kwaliteit voor de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren?
De “Train de trainer PDL” is een stevig 5 daagse training met een praktijkcomponent.
Lijkt het je als medewerker een uitdaging om collega’s te trainen en te coachen op de werkvloer in het eigen maken en toepassen van PDL bij cliënten?
Deze train de trainer leid je op tot trainer en coach in PDL, of te wel expert in PDL.

Aanleiding
De zorgzwaarte bij kwetsbare mensen zowel intramuraal als in de wijkzorg neemt toe. Het verzorgen van kwetsbare mensen met een vorm van dementie, in de palliatieve fase of met een verstandelijk beperking vraagt om kennis en kunde van PDL zoals haptonomie, contact maken, presentie en technieken zoals handzettingen/ keypoints. De PDL methodiek zorgt voor comfort voor uw cliënten en uw medewerkers in complexe zorg.

Bouwen aan expertise
Bouwen aan expertise in PDL betekent opleiden van deelnemers in PDL door vakbekwame PDL experts. Het borgen van PDL valt en staat met het ontwikkelen en bekwaam maken en houden van de PDL experts en medewerkers in uw organisatie, vanuit visie en beleid.

Algemene doelstelling
Door het volgen van deze train de trainer bent u in staat om in uw organisatie als deskundige uitvoering te geven aan het bekwaam maken en houden (trainen en coachen) van medewerkers in PDL.

Praktijkcomponent
Met een praktijkopdracht ga je als deelnemer resultaatgericht aan de slag.

Voor meer informatie klik hier.