Skip to main content

Meerdere instellingen gecertificeerd

Liberein, locatie Bruggerbosch en ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen locatie de Stelle zijn gehercertificeerd voor het keurmerk PDL. Stichting PDL heeft al sinds 1995 een kwaliteitskeurmerk. Dit is een keurmerk dat op kiesbeter.nl terug te vinden is onder ‘Instellingsgerelateerde kwaliteitsverklaringen’.Dit keurmerk wordt verleend aan organisaties die PDL volledig in de multidisciplinaire zorg hebben geïmplementeerd. PDL is geborgd binnen het MDO en de organisatie heeft een goed beleid t.a.v. het opleiden en trainen van hun multidisicplinaire