Skip to main content

Over Stichting PDL

Stichting PDL richt zich op de zorgprofessional. We vinden het belangrijk dat deze cliënten zich comfortabel en geborgen voelen in hun dagelijks leven en tijdens zorgmomenten. We geloven in de kracht van PDL om het leven van zorgafhankelijke cliënten te verbeteren en hun welzijn te bevorderen.

Focus op balans

In tegenstelling tot traditionele zorgmethoden, die zich richten op mobilisatie, focust PDL op het vinden van een balans in de fragiele restcapaciteit (energie) van de cliënt. Dit betekent dat we niet meer proberen om cliënten te activeren tot het uiterste. Met PDL kijken we naar wat de cliënt nog wél kan en hoe  deze energie optimaal benut kan worden voor de belangrijkste activiteiten van de cliënt

Samenwerking is de sleutel

Door samen te werken kunnen we met elkaar de PDL-zorg naar een hoger niveau kunnen tillen. De PDL stichting werkt samen met bijvoorbeeld de PDL opleiders, zorgprofessionals, cliëntenorganisaties om de kwaliteit van PDL-zorg in Nederland te borgen en te verbeteren.

Onze missie:

 • Samenwerking bevorderen: We brengen scholingsaanbieders, PDL geschoolde geïnteresseerden zorg profesionals n andere stakeholders samen om de PDL- methode te versterken door het delen van kennis.
 • Borgen van de PDL-methode: We bewaken de kwaliteit van de PDL-zorg door middel van licenties aan opleiders en certificering van zorgorganisaties.
 • Stimuleren van ontwikkeling: We stimuleren of bevorderen innovatie en ontwikkeling binnen de PDL-methode, met focus op modularia en producten.
 • Onderzoek en publicaties: We stimuleren (wetenschappelijk) onderzoek naar de PDL-methode en delen de bevindingen met de zorgsector.

Wat doen we?

 • Platform voor kennisdeling: We bieden een platform voor zorgprofessionals om kennis en ervaringen over PDL-zorg te delen.
 • Netwerk van professionals: We verbinden (gecertificeerde) organisaties en PDL- opleiders om samen te leren en te ontwikkelen.
 • Kwaliteitsborging: We bewaken de kwaliteit van de PDL-zorg door middel van licenties en certificering.
 • Voorlichting en educatie: We informeren cliënten, mantelzorgers en professionals over de PDL-methode.

Het bestuur wordt gevormd door

 • Bianca de Roos
 • Ellen Bonte

 • Marijke Groeneweg
 • Renate Drost
 • Manon van Kampen