Over Stichting PDL

Wat is PDL
Hoe is PDL ontstaan?

PDL is een zorgmethode die letterlijk aan het bed van de passieve cliënt is ontstaan. Vanuit een multidisciplinair groepje pioniers is een op een creatieve en innovatieve manier gezocht naar oplossingen voor problemen, waar menig multidisciplinair team zich voor gesteld zag op het moment dat via de reguliere zorg- en behandelmethoden geen oplossing was te vinden. 

Of we nu arts, fysiotherapeut verpleegkundige of verzorgende zijn: we zijn allemaal opgeleid om mensen “beter” te maken. Een arts geneest d.m.v. medicijnen of anderszins medisch ingrijpen, een fysiotherapeut doet dat door bijvoorbeeld te oefenen zodat een zelfzorgtekort wordt opgelost, en ook verzorgenden zijn opgeleid om iemand te begeleiden op diens weg naar herstel.

Wat als er geen herstel meer mogelijk is?

Door te accepteren dat iemand iets niet meer kan en ook niet meer zal kunnen kon gekeken worden naar manieren om iemand een ander leven te laten leven in zorgafhankelijkheid. Een leven waarbij comfort van zorg op de eerste plaats komt.

Wil de zorgverlener in de zorgrelatie de patiënt liefdevol ondersteunen bij het accepteren van diens passiviteit, dan is na en naast de acceptatie ook een vaardigheidsniveau noodzakelijk om bijvoorbeeld met pijn, afweerspanning, decubitusgevaar en ernstige bewegingsbeperkingen om te kunnen gaan. Om op dit vaardigheidsniveau te komen moet de zorgverlener kunnen beschikken over nieuwe handelingen, maatregelen en voorzieningen: PDL voorziet daarin.

Inmiddels heeft PDL een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Er is meer ervaring mee opgedaan, er zijn meer voorzieningen ontwikkeld en de effecten van de toepassingen van deze zorgmethode zijn theoretisch beter onderzocht en onderbouwd. Daarom wordt deze training steeds aangepast aan de nieuwe inzichten en ervaringen.

Ook is PDL niet iets nieuws meer, maar wat ons betreft een stuk basiszorg die voor een ieder die hier behoefte aan heeft beschikbaar zou moeten zijn. Wij zijn daarom blij dat steeds meer instellingen hun multidisciplinaire team gaat scholen in deze zorgmethode.

Wat is PDL?

Gea van Dijk, doctor in de medische wetenschappen, schreef hierover haar boek “Passiviteiten Dagelijks Leven: Kwaliteit van leven is meer dan cijfers” naar aanleiding van haar promotieonderzoek naar PDL in 2008:

PDL is een vorm van belevingsgerichte zorg.

PDL richt zich op cliënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid, en is gebaseerd op een biopsychosociaal model. Ze gaat uit van de wensen en beleving van de cliënt en heeft tot doel stabilisatie, het omgaan met beperkingen waarvoor geen herstel mogelijk is, en het maximaal gebruiken van restcapaciteit. Ze wordt verricht door professionele zorgverleners, met specifieke deskundigheid en vaardigheden , die gedeeltelijk of volledig de zelfzorgactiviteiten van het dagelijks leven overnemen van de cliënt.

PDL is geschikt voor mensen met een ernstige chronische aandoening. Deze kan somatisch zijn en kan psychogeriatrisch zijn, zoals dementie. PDL wordt ook gebruikt in de palliatieve zorg”

Bij de PDL-methode gaat het om:

 • De toepassing van specifieke zorgvaardigheden van uit paramedische beroepen (met name vanuit de fysiotherapie, ergotherapie en logopedie) door de verzorgende of verplegende in de directe zorg.
 • Een respectvolle belevingsgerichte bejegening van de cliënt met toepassing van haptonomische principes.
 • Het reduceren van onrust, pijn en angstgevoelens tijdens de verzorging van de cliënt.
 • Het toepassen van specifieke voorzieningen zoals dynamische lig- en zitmiddelen, ergonomische kleding en hoogwaardige transferapparatuur.
 • Het voorkomen van contracturen en decubitus,
  een multidisciplinaire aanpak van de passiviteitsproblematiek.

Voor wie is PDL?

De PDL-methode is van toepassing op alle mensen met ernstige (deel) passiviteitsproblemen die verpleegd en verzorgd worden in verpleeghuizen, zorgcentra, instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en in de thuiszorg.

Wat kun je met PDL bereiken?

Ten aanzien van de effecten van PDL spreken de door Gea geciteerde uitspraken van zorgverleners die PDL met succes toepassen voor zich. In haar boek vermeldt zij onder andere de volgende uitspraken:

 • Er zijn voor ons geen zware bewoners meer.
 • Het heeft mijn gevoel voor zorg voorgoed veranderd.
 • De bewoner laat mij toe in haar belevingswereld, dat is voor mij heel waardevol.
 • Ik word er gelukkig van als de bewoner tevreden is en soms glimlacht.
 • Ik ontmoet nu tijdens de verzorging regelmatig de mens achter de bewoner.
 • Dan blijkt er toch met de ernstig demente bewoner een lijntje van contact mogelijk te zijn.
 • Voorheen werd het verzorgen vaak een strijd.
  We hebben elkaars kennis nodig om nog beter te worden.

Het bestuur wordt gevormd door

Sylvia Barten – Voorzitter (Verpleegkunde docent, eigenaar BartN trainingen, Haarlem)

Marijke Groeneweg – Secretaris (Verpleegkunde docent Aleda College, Rotterdam)

Sylvia Meinders – Penningmeester (PDL-trainer/coördinator, Fysiotherapeut, Liberein, Enschede)

Bianca de Roos  (PDL coördinator Curamare – Oude Tonge)

Edith Zomerdijk (PDL trainer, ergotherapeut, Zomerdijk Ergotherapie / BartN trainingen)

Contact

Stichting PDL

Sandenburg 243,

2036PE Haarlem

Privacy

Nieuwsbrief

Om de nieuwsbrief automatisch in uw mailbox te ontvangen, kunt u zich met het onderstaande formulier aanmelden.