Skip to main content

Over Stichting PDL

“Samen kunnen we de wereld van zorgafhankelijke cliënten een beetje mooier maken.”

Wat is PDL?

PDL is een multidisciplinaire ondersteuningsmethode voor mensen met een grote zorgafhankelijkheid. Die is ontstaan door ziekte, een aangeboren verstandelijke en/of lichamelijke beperking of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) veroorzaakt door een ongeval. 

De PDL-methode is er óók voor het multidisciplinaire team, dat voor de cliënt op zoek moet naar nieuwe mogelijkheden voor een zinvol leven binnen de ontstane zorgafhankelijkheid.

Hiervoor richt PDL zich op de drie pijlers: middelen, maatregelen en voorzieningen:

 1. Middelen
  De middelen die we kunnen inzetten om het zorgplan compleet te maken. Hiertoe behoren: haptonomisch contact, implementatie van paramedische vaardigheden in de directe zorg, sensorische therapie en de PDL-benadering.
 2. Maatregelen
  Het geheel aan maatregelen dat nodig is om de samenwerking binnen het zorgteam te verbeteren. Denk aan het opstellen van multidisciplinaire zorg- en behandelprotocollen of integrale handelingsschema’s.
 3. Voorzieningen
  De voorzieningen die we kunnen treffen om comfortabele zorg te bieden. Denk aan dynamische lig- en zitmiddelen, ergonomische kleding en hoogwaardige transferapparatuur. 

Om hierin tot de juiste keuzes te komen, voorziet PDL in scholing en training van zorgprofessionals en multidisciplinaire teams. 

Voor wie is PDL?

De PDL-methodiek kan worden toegepast bij cliënten met een grote zorgafhankelijkheid. Deze kan somatisch zijn en psychogeriatrisch, zoals bij dementie. Deze cliënten worden verzorgd in verpleeghuizen, zorgcentra, instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en in de thuiszorg. 

De methodiek is geschikt voor de leeftijdsgroep van 0-144 jaar. Zorgafhankelijkheid raakt immers cliënten van jong tot oud. Dat betekent dat PDL óók kinderen en jongeren kan ontlasten, op allerlei manieren. PDL wordt daarnaast gebruikt in de palliatieve zorg.

Voordelen voor cliënten

Leven in zorgafhankelijkheid betekende vroeger een inperking van de vrijheden van cliënten. Gelukkig is de zorg in deze tijd veel meer afgestemd op de mens áchter ‘de cliënt’. Mede door PDL hebben zorgprofessionals coachende vaardigheden verworven om de wensen en behoeften van de cliënt helder te krijgen. Ook, of juist, wanneer iemand dit niet meer verbaal kan uiten. Deze positieve, ontspannen benadering draagt eraan bij dat cliënten vertrouwen in zichzelf blijven houden. Een belangrijk aspect voor kwaliteit van leven.

Deze zorgzame manier van ondersteuning leidt ertoe dat cliënten: 

 • Beter kunnen omgaan met achteruitgang en pijn en daardoor minder gevoelens van machteloosheid ervaren.
 • Zich comfortabel kunnen voelen in hun leven in zorgafhankelijkheid.
 • Minder pijn, angst en afweer hebben tijdens de verzorging.
 • Energie over hebben voor dingen die voor hen belangrijk zijn.
 • Een gevoel van geborgenheid en veiligheid ervaren, door bijvoorbeeld de juiste ligondersteuning.
 • Makkelijker omgaan met de passiviteit bij een CVA of COPD, doordat de juiste energieverdeling voor meer ontspanning zorgt.

Wie kan PDL toepassen?

Iedereen die werkzaam is in de directe cliëntenzorg kan PDL toepassen. Dit zijn zowel zorgprofessionals, inclusief mantelzorgers, als paramedici.

Visie en Missie

PDL ziet een wereld voor zich waarin liefdevolle ondersteuning bij een leven in zorgafhankelijkheid een basisprincipe is binnen de zorg. Het is daarom onze missie om iedereen die met zorgafhankelijke cliënten te maken heeft, ondersteuning te bieden op basis van het PDL-gedachtengoed. 

“Een wereld waarin iedereen van jong tot oud zich comfortabel voelt, is de zorg van ons allemaal”.

Voordelen voor zorgprofessionals

Zorgprofessionals die werken volgens de PDL-methodiek, ervaren hierdoor dat:

 • Het contact met de cliënt, ondanks fysieke of cognitieve beperkingen, betekenisvoller wordt.
 • De samenwerking met de cliënt verbetert.
 • De samenwerking met het multidisciplinaire team beter op elkaar is afgestemd.
 • Zij meer voldoening halen uit het werken met cliënten met een grote zorgafhankelijkheid.
 • Zij minder fysieke belasting ervaren.
 • Zij minder vaak met onbegrepen gedrag te maken hebben. 

Deze voordelen dragen bij aan meer werkplezier, waardoor het verzuimcijfer daalt.

Het bestuur wordt gevormd door

Sylvia Barten – Voorzitter (Verpleegkunde docent, eigenaar BartN trainingen, Haarlem)

Marijke Groeneweg – Secretaris (Verpleegkunde docent Albeda Zorgcollege team Zorgcontract, Rotterdam)

Bianca de Roos  (PDL coördinator Curamare – Oude Tonge)

Mirte Verweij – (pdl trainer AVZN, fysiotherapeut, adviseur lighoudingen MIRtoCare)

Manon van Kampen – (Atlant expertisecentrum / Ergotherapeut, gespecialiseerd in Huntington)

Onze wens is dat PDL een mindset wordt die voor iedere zorgmedewerker of zorginstelling vanzelfsprekend is. Help je mee dit doel te bereiken?