Skip to main content

Wat is PDL?

De PDL zorgmethode: Waardevolle zorg voor cliënten met een grote zorgafhankelijkheid

De PDL (Passiviteiten Dagelijks Leven) zorgmethode is een benadering gericht op cliënten die in grote mate of volledig zorgafhankelijk zijn. In tegenstelling tot traditionele ADL-zorg, die focust op het herstellen van zelfzorgvermogen, accepteert PDL de zorgafhankelijkheid en richt zich op het zo optimaal mogelijk gebruik maken van de resterende energie (restactiviteit) van de cliënt.

Voordelen voor de cliënt:

 • Verhoogde kwaliteit van leven: PDL streeft naar een waardig leven met meer comfort en minder ongemak tijdens zorgmomenten.
 • Behoud van autonomie: Cliënten worden geholpen om hun eigen grenzen te respecteren en te focussen op activiteiten die voor hen belangrijk zijn.
 • Verminderde pijn en stress: Door efficiënte zorgverlening en optimale benutting van restactiviteit worden pijn en stress gereduceerd.
 • Verbeterde beleving van zorg: PDL creëert een respectvolle en ondersteunende zorgrelatie tussen cliënt en zorgprofessional.

Voordelen voor de zorgprofessional:

 • Minder fysieke belasting: Ergonomische werkhouding en efficiënte zorgverlening verminderen de fysieke belasting.
 • Verhoogde werkplezier: PDL bevordert teamwork, autonomie en voldoening in het werk.
 • Betere beïnvloeding van onbegrepen gedrag: Door signalering en beantwoording van cliëntbehoeften wordt onbegrepen gedrag verminderd.
 • Eenvoudige toepassing: De PDL methode is duidelijk gestructureerd met praktische handelingsschema’s.

PDL staat voor Passiviteiten Dagelijks Leven en richt zich op:

 • Comfort: Zorgen dat de cliënt zo min mogelijk pijn en ongemak ervaart.
 • Restcapaciteit: De energie die de cliënt nog heeft, optimaal benutten voor belangrijke activiteiten.
 • Samenwerking: Zorgprofessionals werken multidiscipinair samen om de beste zorg te bieden.

De PDL werkwijze bestaat uit drie pijlers:

 1. Hulpmiddelen: De genoemde “hulpmiddelen” in de alinea omvatten met elkaar een interdisciplinaire set van zorgmethodieken en psychosociale interventies:
  1. Haptonomie:
   • Toepassing van aanraking om de cliënt te ontspannen, troosten en een gevoel van geborgenheid te bieden.
  2. Paramedische vaardigheden:
   • Technieken door zorgprofessionals om pijn te verminderen, mobiliteit te bevorderen.
  3. Sensorische informatieverwerking:
   • Stimulatie van de zintuigen door middel van geur, geluid, licht, textuur en smaak om het contact met en het welzijnv en de beleving van de cliënt te bevorderen.
  4. PDL-benadering:
   • Een unieke visie op zorg die gericht is op het respecteren van de passiviteit van de cliënt, het optimaliseren van de restcapaciteit en het bevorderen van comfort, autonomie en waardigheid.
 2. Multidisciplinaire Samenwerking:
  • Multidisciplinaire zorgplannen: Zorgprofessionals werken samen met de cliënt (en de familie) om een zorgplan te maken dat past bij de cliënt rekening houdend met de restcapiciteit.
  • Integrale handelingsschema’s: Duidelijke instructies voor alle zorgprofessionals over hoe ze de cliënt moeten verzorgen tijdens de dagelijkse activiteiten.
 3. Ondersteuning:
  • Dynamische lig- en zitondersteuning: Comfortabele hulpmiddelen om te zitten en te liggen.
  • Ergonomische kleding: Kleding die makkelijk aan te trekken is waardoor het aankleden minder belastend is voor de cliënt.
  • Transfersmiddelen: Bijvoorbeeld een glijzeil of tillift om de cliënt te verplaatsen en de fysieke inspanning door de cliënt te minimaliseren tijdens een handeling.

Voor wie is PDL?

De PDL zorgmethode is bedoeld voor mensen met een grote zorgafhankelijkheid, ongeacht hun leeftijd. Dit kan komen door:

 • Psychogeriatrische aandoeningen: zoals dementie, NAH, GerontoPsychiatrie.
 • Neurologische aandoeningen: zoals Huntington, ALS, CVA, MS, etc.

PDL wordt nu veelal toegepast in:

 • Verpleeghuizen
 • Instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten
 • Thuiszorg
 • Paliatieve zorg.

De kracht van PDL:

 • Verbetert kwaliteit van leven: PDL vermindert pijn en ongemak, bevordert comfort en autonomie, en draagt bij aan een waardig leven.
 • Ondersteunt zorgprofessionals: PDL vermindert de fysieke belasting van zorgprofessionals en bevordert teamwork.
 • Eenvoudig te leren: De PDL methode is duidelijk gestructureerd met praktische handelingsschema’s.

  Voordelen voor cliënten

  Autonomie in zorgafhankelijkheid: de kracht van PDL

  Vroeger betekende leven in zorgafhankelijkheid een forse inperking van de eigen regie. Gelukkig is de hedendaagse zorg veel meer gericht op de mens áchter de cliënt. De PDL- methodiek speelt hierin een belangrijke rol. PDL heeft zorgprofessionals de vaardigheden aangereikt om de wensen en behoeften van cliënten helder te krijgen, zelfs wanneer deze non-verbaal gecommuniceerd worden. De focus ligt op de beleving en het welzijn van de cliënt, wat bijdraagt aan het behoud van zelfvertrouwen – een cruciaal aspect voor een kwalitatief leven.

  Deze zorgzame ondersteuningsmethode resulteert in diverse voordelen voor cliënten:

  • Omgaan met passiviteit: PDL helpt cliënten omgaan met de passiviteit die gepaard gaat met aandoeningen als een Dementie, Huntington, CVA of COPD. De juiste energieverdeling bevordert ontspanning en kan leiden tot afname van gedragsproblemen en dus vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals in het kader van de Wet Zorg en Dwang (WZD).
  • Comfort in zorgafhankelijkheid: PDL creëert een comfortabele leefomgeving, waardoor cliënten zich meer op hun gemak voelen in hun zorgsituatie.
  • Verminderde pijn, angst en afweer: De zorgmomenten verlopen soepeler met minder pijn, angst en afweer bij de cliënt.
  • Energie voor belangrijke activiteiten: Cliënten behouden energie voor de activiteiten die voor hen belangrijk zijn.
  • Geborgenheid en veiligheid: De juiste ondersteuning, zoals passende ligondersteuning, zorgt voor een gevoel van geborgenheid en veiligheid.

  De PDL-methodiek draagt dus wezenlijk bij aan een meer menswaardige en autonome invulling van het leven in zorgafhankelijkheid.

  #PDL #zorg #kwaliteit #autonomie #samensterk #WZD

  De voordelen van PDL voor zorgprofessionals

  Werken met cliënten met een grote zorgafhankelijkheid kan uitdagend zijn. De PDL- methodiek biedt zorgprofessionals een waardevolle set van tools en vaardigheden om deze zorg op een efficiënte en menswaardige manier te verlenen. Zorgprofessionals die met PDL werken ervaren diverse voordelen:

  Betere cliëntrelaties:

  • Betekenisvoller contact: PDL helpt om een diepere connectie te maken met cliënten, ondanks fysieke of cognitieve beperkingen.
  • Vertrouwen en respect: De focus op de wensen en behoeften van de cliënt bevordert wederzijds vertrouwen en respect.

  Efficiëntere teamwork:

  • Betere samenwerking met cliënten: Cliënten worden meer betrokken bij hun eigen zorg, wat leidt tot betere resultaten.
  • Multidisciplinaire samenwerking: PDL bevordert een gestructureerde en efficiënte samenwerking tussen alle zorgprofessionals.

  Verhoogde werkplezier:

  • Meer voldoening: PDL helpt zorgprofessionals om zich meer competent en tevreden te voelen in hun werk.
  • Minder fysieke belasting: De ergonomische principes van PDL verminderen de fysieke belasting van zorgprofessionals.
  • Minder onbegrepen gedrag: Door PDL te gebruiken, worden de oorzaken van onbegrepen gedrag beter begrepen en kan hier gerichter op worden gereageerd.

  Kortom, PDL biedt zorgprofessionals een waardevolle methode om de kwaliteit van zorg te verhogen, de werkdruk te verminderen en het werkplezier te vergroten.

  Wat is nodig om PDL toe te passen?

  Om PDL toe te passen, zijn de volgende aspecten belangrijk:

  • Kennis van de PDL-methodiek: De basisprincipes van PDL kennen en begrijpen.
  • Vaardigheden: De vaardigheden om de wensen en behoeften van cliënten te observeren en te interpreteren, en om PDL-handelingen op een professionele manier uit te voeren.
  • Attitude: Een respectvolle en empathische houding ten opzichte van cliënten met een grote zorgafhankelijkheid.
  • Teamwork: Multidisciplinaire samenwerking met andere zorgprofessionals en mantelzorgers is essentieel voor een optimale toepassing van PDL.

  Scholing en training:

  Er zijn diverse scholings- en trainingsmogelijkheden beschikbaar om de PDL-methodiek te leren kennen en de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om PDL toe te passen en te borgen binnen een afdeling of organisatie. De aanbieders zijn te vinden op de website.