Skip to main content

Vraag en antwoord

Wat is PDL

PDL is een benaderingswijze gericht op personen die in meer of mindere mate zorgafhankelijk zijn.

Voor wie is PDL

Alle cliënten die in meer en mindere maten zorgbehoevend zijn en alle zorgproffecional.

Is PDL niet meer tijd

Een andere manier van werken, kost mogelijk tijd. Maar op termijn zal deze benaderingswijze iedereen ten goede komen. Zowel de persoon die zorgafhankelijk is als de persoon die verzorging uitvoert. Doordat een samenwerken en een gelijkwaardigheid ontstaat tussen beide.

Met 2 personen 30 min = 60 min. Met 1 persoon 45 min is een tijdswinst van 15 min.

Wat is de meer waarde van PDL

Voordelen zorgprofessional

 • Minder fysieke belasting: Ergonomische werkhouding en efficiënte zorgverlening
  verminderen de fysieke belasting.
 • Verhoogde werkplezier: PDL bevordert teamwork, autonomie en voldoening in
  het werk.
 • Betere beïnvloeding van onbegrepen gedrag: Door signalering en beantwoording
  van cliëntbehoeften wordt onbegrepen gedrag verminderd.
 • Eenvoudige toepassing: De PDL methode is duidelijk gestructureerd met
  praktische handelingsschema’s.

Voor de cliënt

 • Verhoogde kwaliteit van leven: PDL streeft naar een waardig leven met meer
  comfort en minder ongemak tijdens zorgmomenten.
 • Behoud van autonomie: Cliënten worden geholpen om hun eigen grenzen te
  respecteren en te focussen op activiteiten die voor hen belangrijk zijn.
 • Verminderde pijn en stress: Door efficiënte zorgverlening en optimale benutting van restactiviteit worden pijn en stress gereduceerd.
 • Verbeterde beleving van zorg: PDL creëert een respectvolle en ondersteunende zorgrelatie tussen cliënt en zorgprofessional.
Wat is PDL eigenlijk meer dan verzorgend wassen

PDL is een benaderingswijze en gericht op de mate van zorgafhankelijkheid. Verzorgend wassen of de warme washandjes, is een hulpmiddel die wordt ingezet tijdens het gebruik van PDL methode. PDL is dus meer omvattend dan enkel het gebruik van washandjes.